Stavba skleníku

V sobotu jsme začali s Jiříkem s montáží plechové kostry skleníku. Po složení hlavní kostry jsme zjistili, že to výškově úplně nesedí na základy a bylo by třeba zadní stěnu zvýšit o 5-15mm. Zajeli jsme do Bauhausu, koupil tenkovrstvou polymerovou stěrku a navýšili prolejvačky o ty „milimetry“. V neděli jsme na to posadili kostru skleníku, […]

Vybetnovány opěrky u skleníku

Vybetonovali jsme opěrky ke skleníku. Tím by valná část zedničiny měla být za námi, juchů … Kryštof nám půjčil míchačku, spotřebovali jsme 9 pytlů betonu 35MPa na 1. řadu (betonováno minule) a 29 pytlů na zbytek. Zadní stěna je z 20cm širokých prolejvaček, levá stěna je z 15cm. Svislé dráty jsou 10mm, zhruba po 25cm, […]

Betonování základů skleníku

Došlo na lámání chleba – po mnoha zemních a přípravných pracech jsem se odhodlal v pátek udělat bednění na základy skleníku, a ač jsem to do večera neudělal úplně celé, pro jistotu jsem si spočítal potřebný beton a napsal seznam, co je ještě potřeba udělat. V sobotu ráno – teď, nebo nikdy – padlo rozhodnutí, […]