Předáno stavbařům

Tak už konečně začínáme budovat. Moje původní myšlenka byla, že stavbařům předáme uklizený pozemek, ale pak vyšlo na jevo, že oni jen betonují. Takže ještě vyhrabání pasů bylo na nás. Za asistence geoložky jsme tedy vyhrabali pasy (vlastně jen jeden pas, protože zbytek je na skále) až na únosnou půdu, zabetonovali základovou spáru, položili zemnící …

Studna

Po pár měsících je dokončena 9,5m hluboká studna do žulového masivu. Studnař na ní spotřeboval necelých 80kg trhaviny. Následně jsme studnu ještě navýšili o 3m kvůli budoucí úpravě terénu. Hladina je po čerpací zkoušce v úrovni 4m pod terénem, takže je tam 5,5m vody. To v profilu studny podle studnaře znamená minimálně 6000 litrů.